Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Tuýp ly tâm

1303 Tuýp ly tâm đáy tròn 2.0ml, 1000 cái/gói
10352 Tuýp ly tâm đáy nhọn 15ml tiệt trùng
20351 Tuýp ly tâm đáy bằng 50ml tiệt trùng
10351 Tuýp ly tâm đáy nhọn 50ml tiệt trùng
1003/HT Tuýp ly tâm đáy nhọn không nắp 2ml, 1000 cái/gói
1003/G Tuýp ly tâm Eppendorf 1.5ml, 1000 cái/gói
1003/V Tuýp Micro 0.5ml, 1000 cái/gói
1203 Tuýp PCR 0.2ml , 1000 cái/gói
2007 Tuýp tiệt trùng K2EDTA 10ml  
6411 Tuýp trữ mẫu 2ml, tiệt trùng

Que lấy mẫu vi sinh

6020/SG Que cấy đầu tròn 1ul - 20 cái/gói
6030/SG Que cấy đầu tròn 10ul - 20 cái/gói
6120- Que cấy Nickel-Chrome 1ul (6120-)
6220 Que cấy Nickel - Chrome 10ul
5100 Que lấy mẫu vi sinh dài 150mm (que gỗ quấn gòn),100 cái/gói
6100/SG/CS Que lấy mẫu vi sinh 150mm tiệt trùng rời ,code:6100/SG/CS
10833 Que lấy mẫu dài 180mm (muỗng nhựa)
2150/SG Que lấy mẫu cán gỗ Φ12x150mm, tiệt trùng  
2160/SG Que lấy mẫu Φ12x150mm, tiệt trùng
2160/SG/CS Que lấy mẫu Φ12x150mm, bọc riêng tiệt trùng
5100/SG/CS Que lấy mẫu vi sinh tiệt trùng dài 150mm
6001/SG Que lấy mẫu vi sinh đầu tròn 1ul, 20 cái/gói
6005/SG Que lấy mẫu vi sinh 2 đầu tròn 1ul/10ul, 20 cái/gói
Phễu nhựa

10773 Phễu nhựa 20ml
10776 Phễu nhựa 200ml
10777 Phễu nhựa 350ml
10774 Phễu phân tích 50ml
10775 Phễu phân tích 100ml
12084 Phễu nhựa PP 1L hình nón, chia vạch 20ml

10150 Ống nghiệm nhựa có nắp 10ml

10150 Ống nghiệm nhựa có nắp 10ml

Ống hút tiệt trùng

3001 Ống hút tiệt trùng 1ml, 50 cái/gói
3002 Ống hút tiệt trùng 2ml, 50 cái/gói
3005 Ống hút tiệt trùng 5ml, 25 cái/gói
3010 Ống hút tiệt trùng 10ml, 25 cái/gói

Ống hút pasteur 1ml, 3ml, 150ml

1501 Ống hút pasteur 1ml, 500 cái/hộp
1502 Ống hút pasteur 3ml, 500 cái/hộp
1503 Ống hút pasteur dài 150ml, 500 cái/hộp
1502/SG Ống hút pasteur tiệt trùng 3ml, 5 cái/gói
1502/SG/CS Ống hút pasteur nhựa 3ml tiệt trùng rời

Ống đong nhựa PP

12123 Ống đong nhựa PP 50ml
12124 Ống đong nhựa PP 100ml
12125 Ống đong nhựa PP 250ml
12126 Ống đong nhựa PP 500ml
12127 Ống đong nhựa PP 1000ml
12128 Ống đong nhựa PP 2000ml

Tuýp ly tâm

1303 Tuýp ly tâm đáy tròn 2.0ml, 1000 cái/gói 10352 Tuýp ly tâm đáy nhọn 15ml tiệt trùng 20351 Tuýp ly tâ...